fbpx

Monitoring

WAT IS ICT MONITORING?

ICT Monitoring is een dienst waarbij uw ICT omgeving (op locatie of in de cloud) proactief in de gaten wordt gehouden, ook wel voorspellend beheer genoemd. Door ICT Monitoring kunnen onregelmatigheden in de infrastructuur vroegtijdig getraceerd worden zodat incidenten voorkomen kunnen worden. Bij ICT Monitoring wordt de focus gelegd op het in kaart brengen van capaciteit-, performance- en beschikbaarheidsproblemen met als doel patronen (trends) op te sporen die mogelijk leiden tot incidenten (uitval) en te komen tot verbetervoorstellen.

24/7 Full Service Monitoring

Iedere organisatie stelt andere eisen aan de ICT omgeving. Om hierop in te kunnen spelen hebben we een businessmodel ontwikkeld waarin we elke organisatie van dienst kunnen zijn. Zo kunnen we voldoen aan de behoefte voor bewaking van bedrijven die 24/7 operationeel zijn zoals bijvoorbeeld industriële sectoren. Kleinere organisaties hebben voldoende bijvoorbeeld aan een toezicht tijdens kantooruren. Onze rol is om te helpen en de meest efficiënte weg te kiezen want elk bedrijf heeft zijn eigen strategie.