fbpx

ACCEPTABLE USE POLICY

ACCEPTABLE USE POLICY XSTOCLOUD B.V. – VERSIE 1.13

Door middel van dit document wil XSTOCLOUD zijn klanten en gebruikers van diensten van XSTOCLOUD (hierna te noemen gebruiker[s]) wijzen op hun verantwoordelijkheden wanneer zij van de diensten van XSTOCLOUD gebruik maken. Wanneer bepalingen uit deze Acceptable Use Policy (AUP) worden overtreden, kan XSTOCLOUD die maatregelen treffen, omschreven in de Abuse Policy om overtreding, voortduring dan wel herhaling daarvan tegen te gaan.

Doel
Doel van deze Acceptable Use Policy is onder meer:

 • de gebruikers veilige en betrouwbare internetdiensten te bieden,
 • het bijdragen aan het open karakter van internet en de waarde van internet als een platform voor vrije meningsuiting,
 • het bevorderen van het verantwoordelijk gebruik van het internet en het tegengaan van praktijken die de bruikbaarheid en daarmee de waarde van het internet negatief beïnvloeden,
 • het beschermen van de rechten, privacy en (internet)veiligheid van individuen en organisaties,
 • het aangeven welke aanvullende rechten en plichten, naast de wettelijk vastgelegde rechten en plichten, XSTOCLOUD stelt aan de gebruikers.

Gedragsregels

 • Uitgangspunt is dat gebruikers zich als goede en zorgvuldige internetgebruikers gedragen en geen overlast veroorzaken voor andere gebruikers en/of netwerken op het internet.
 • De gebruiker zal instructies van XSTOCLOUD ten aanzien van de geboden internetdiensten, die in alle redelijkheid worden geformuleerd, opvolgen.
 • De gebruiker onthoudt zich van het verzenden via of plaatsen op het internet van enig materiaal, in welke uitdrukkingsvorm ook, dat kan worden beschouwd als onwettig, onrechtmatig, bedreigend, discriminerend, smadelijk dan wel materiaal of uitingen die gedragingen aanmoedigen of uitlokken die kunnen worden beschouwd als strafbaar of die aanleiding kunnen geven voor civielrechtelijke aansprakelijkheid of op enige andere wijze in strijd zijn met de Nederlandse wet of internationale wet- en regelgeving.
 • De gebruiker zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat een computervirus of ander kwaadwillig programma op het internet of de infrastructuur van XSTOCLOUD geplaatst wordt of verzonden kan worden.
 • De gebruiker zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om alleen systemen met afdoende beveiliging met het internet te verbinden.
 • XSTOCLOUD gaat uiterst zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens (waaronder wachtwoorden) van zijn gebruikers en verwacht eenzelfde mate van zorgvuldigheid van zijn gebruikers.
 • De gebruiker zal XSTOCLOUD zo spoedig mogelijk informeren als vertrouwelijke gegevens van XSTOCLOUD of door XSTOCLOUD verstrekt op welke wijze dan ook bij onbevoegden terecht zijn gekomen of als er een vermoeden is dat dat gebeurd is.
 • De gebruiker zal XSTOCLOUD zo spoedig mogelijk informeren als onbevoegden toegang hebben gehad tot de diensten of als er een vermoeden is dat dat gebeurd is.

Misbruik
De gebruiker zal zich onthouden van iedere poging om, op welke wijze dan ook:

 • zonder toestemming systemen van derden binnen te dringen of accounts van derden te gebruiken,
 • zich toegang te verschaffen tot gegevens die niet voor de gebruiker bestemd zijn,
 • denial of service attacks uit te voeren,
 • zonder toestemming netwerkverkeer van derden te onderscheppen of te manipuleren,
 • spam te versturen,
 • elektronische berichten te manipuleren (waaronder e-mail headers).


Wijziging
XSTOCLOUD behoudt zich het recht voor aan de hand van maatschappelijke en technische ontwikkelingen deze Acceptable Use Policy eenzijdig te wijzigen.